Ritim İstanbul A5 Blok No:46, D:112, 34846 Maltepe/İstanbul

Yönetilen Hizmetler

Advanced Dynamics Teknoloji, işletmelerin BT alt yapısını yöneten ve destekleyen bir yönetilen hizmet sağlayıcısı olarak, sektörün gereksinimlerine uygun güvenilir alt yapı çözümleri sunuyor.

Ağ Yönetimi

Ağ yönetimi, bilgisayar ağlarını yönetme sürecidir. Bu disiplin tarafından sağlanan hizmetler arasında hata analizi, performans yönetimi, ağların sağlanması ve hizmet kalitesinin korunması yer alır.

 • Ağ altyapısı tasarımı ve kurulumu
 • Ağ izleme, bakım ve güncelleme
 • Ağ performans analizi
 • Ağ sorunlarının çözümü
 • Bulut Hizmetleri

  Bulut hizmetleri, dahili altyapı veya donanıma ihtiyaç duymadan uygulamalara, verilere veya kaynaklara kolay ve uygun maliyetli erişim sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 • Bulut stratejisi ve planlama
 • Bulut migrasyonu
 • Bulut izleme ve yönetimi
 • Bulut uygulama geliştirme ve dağıtımı
 • Veri Yedekleme ve Kurtarma

  Yedekleme ve kurtarma, verilerin çoğaltılması ve kayıp veya hasar durumunda güvenli bir yerde saklanması ve ardından bu verilerin operasyonlarda tekrar kullanılabilmesi için bir konuma geri yüklenmesi işlemidir.

 • Veri yedekleme
 • Veri kurtarma
 • Veri yedekleme çözüm yönetimi
 • Bulut uygulama geliştirme ve dağıtımı
 • Güvenlik Yönetimi

  Güvenlik yönetimi, bir kuruluşun varlıklarının (insanlar, binalar, makineler, sistemler ve bilgi varlıkları dahil) tanımlanması, ardından varlıkları korumaya yönelik politika ve prosedürlerin geliştirilmesi, belgelenmesi ve uygulanmasıdır.

 • Güvenlik analizi ve değerlendirmesi
 • Güvenlik yönetimi
 • Güvenlik tehdidi izleme ve yönetimi
 • Yazılım ve Uygulama Yönetimi

  Yönetilen hizmetler ile yazılımlarınızın yönetimini, güncellenmesini ve desteklenmesini sağlayın. Yazılım konfigürasyonu, lisans yönetimi ve entegrasyonu konularında kontrolü tek ele bırakın.

 • Lisans yönetimi
 • Yazılım kurulumu ve konfigürasyonu
 • Yazılım sorunları ve sorun giderme
 • Yazılım güvenliği
 • Teknoloji Danışmanlığı

  Teknoloji danışmanlığı, kuruluşlara iş hedeflerine ulaşmada bilgi teknolojisini en iyi şekilde nasıl kullanacakları konusunda tavsiye vermeye odaklanan bir faaliyet alanıdır.

 • Teknolojik ihtiyaçların belirlenmesi
 • Yeni teknolojiler hakkında bilgi ve öneri
 • BT projelerinin planlanması ve uygulanması
 • Teknolojik trendler hakkında bilgilendirme sağlanması