Güvenlik Yönetimi

İşletmenizde kullandığınız ağlarınızın, işletim sistemlerinizin, verilerinizin ve yazılımlarınızın güvenliğini sağlamak teknik bir bakış açısı gerektirir.

safety_check

Güvenlik değerlendirmesi

 • Ağ, sistem ve uygulama güvenliği
 • Güvenlik açıklarının ve zayıf noktaların tespit edilmesi ve raporlanması
 • Güvenlik değerlendirmelerinin periyodik olarak tekrarlanması
emergency

Tehdit izleme ve yönetimi

 • Tehditlerin izlenmesi ve tespiti
 • Tehditlere karşı koruma sistemlerinin oluşturulması ve güncellenmesi
 • Müşterilerin tehditlere karşı korunması ve verilerinin güvenliği
checklist

Teknolojik güvenlik yönetimi

 • Güvenlik politikalarının oluşturulması ve uygulanması
 • Güvenlik olaylarına müdahale ve soruşturma hizmetleri
 • Güvenlik sistemlerinin izlenmesi ve yönetimi
 • Güvenlik sistemlerinin güncel tutulması ve uygunluk kontrolünün yapılması
electrical_services

Teknolojik güvenlik eğitimi

 • Çalışanlara ve yöneticilere sistem güvenliği konusunda eğitim verilmesi
 • Güvenlik farkındalığının artırılması ve çalışanların sistem güvenliği konusunda daha bilinçli hale getirilmesi
Managed Service Contact Form (#11)

Hizmet tanımı

Güvenlik yönetimi, işletmenizin teknolojik varlıklarının korunmasını, risklerin yönetimini ve güvenlik uygulamalarının uygulanmasını sağlayan bir hizmettir. Güvenlik yönetimiyle işletmenizde var olan tehditleri ve riskleri belirlemek ve bunlarla başa çıkmak için bir strateji oluşturulur. Organizasyonun varlıklarının korunmasına yönelik stratejilerin tasarlanması ve uygulanması için gerekli kaynakların sağlanması da dahil olmak üzere çeşitli görevleri kapsar.