Blog

Kod parçacıklarına kopyalama özelliği kazandırmak için JavaScript kodu

Web sitelerinde yayınlanan kod parçacıklarını paylaşmak veya başkalarıyla iletişim kurmak sıkça gerçekleştirilen bir iştir. Ancak, bazen bu kodları kopyalamak ve yapıştırmak zorlayıcı olabilir. İşte bu noktada, kod parçacıklarını kopyalamayı kolaylaştırmak için bir JavaScript aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, her <code> elementi için bir “Kopyala” düğmesi oluşturur ve tıklanarak kodları panoya kopyalamanızı sağlar.

Kullanıcı deneyimini artırmak için her geçen gün yeni yaklaşım tarzları ortaya çıkıyor. Günümüzde websitelerinde çoğunlukla kodlar paylaşılıyor, ancak kullanıcılar bu kodları kopyalamak için imleçle seçmek ve Ctrl + C yapmak zorunda kalıyor. Bunun yerine JavaScript ile dinamik olarak bir düğmesi oluşturmak ve seçili bir HTML elementinin içerisindeki kodları kopyalamak aslında gayet basit. Şimdi, paylaştığımız kodlara böyle bir özelliğin nasıl kazandırıldığına göz atacağız.

Yaklaşım tarzı

Döküman içerisinde bazen HTML elementler, CSS özellikler veya JavaScript komutlarını belirtmek için de <code> elementini kullanabiliriz. Eğer <code> elementini seçerek bu elementlerin olduğuı her yere JavaScript ile dinamik bir düğme oluşturmaya kalksaydık, o zaman HTML belge içerisinde büyük bir karmaşa yaşanabilirdi. Bunun için biz, kodumuza bir ‘sınıf’ atayacağız ve yalnızca seçtiğimiz bu sınıfın içerisindeki <code> elementlerine düğme oluşturacağız. Bu düğmeye tıklandığında, son kullanıcı, paylaşılan kodu kopyalama imkanı elde edecek.

Paylaştığımız kod, bir <pre> elementi içerisinde yer aldığı için öncelikle bu elementi seçmemiz, daha sonra ‘sınıf’ seçmemiz gerekecek. Sınıfı seçtikten sonra ise bir boşluk bırakacağız ve HTML elementimizi, yani <code> elementini seçeceğiz.

Nasıl Çalışır?

Bu JavaScript işlevselliği, sayfa yüklendiğinde <code> elementlerini tespit eder ve her biri için bir “Kopyala” düğmesi oluşturur. Bu düğmeler tıklandığında, ilgili kod parçacığı panoya kopyalanır ve kullanıcıya “Kopyalandı” mesajı gösterilir.

Kod Örneği

Aşağıda, bu işlevselliği gerçekleştiren JavaScript kodunu bulabilirsiniz:


// Her elementi için bir düğme oluşturan fonksiyon
function createCopyButtons() {
  // Sadece "vb-code" sınıfına sahip 
 elementleri içindeki elementlerini seç
  let codeElements = document.querySelectorAll('pre.adt-code code');

  // Her biri için döngüye gir
  for (let codeElement of codeElements) {
    // Bir id belirle
    let id = 'code-' + Math.random().toString(36).substr(2, 9);
    // elementine id'yi ata
    codeElement.id = id;

    // Bir düğme oluştur
    let button = document.createElement('button');
    // Düğmeye "Kopyala" metnini ekle
    button.textContent = 'Kopyala';

    // Düğmeye tıklandığında copyToClipboard fonksiyonunu çağır
    button.addEventListener('click', function () {
      copyToClipboard(id);
    });

    // Butonu elementinin yanına ekle
    codeElement.parentNode.insertBefore(button, codeElement.nextSibling);
  }
}

// Belirtilen id'li elementinin içeriğini kopyalayan fonksiyon
function copyToClipboard(id) {
  // elementini seç
  let codeElement = document.getElementById(id);
  // Kopyalanacak metni al
  let textToCopy = codeElement.textContent;

  // Geçici bir input oluştur
  let input = document.createElement('input');
  // Inputun değerine metni ata
  input.value = textToCopy;

  // Inputu sayfaya ekle
  document.body.appendChild(input);
  // Inputun içeriğini seç
  input.select();

  // Kopyala komutunu çalıştır
  document.execCommand('copy');

  // Inputu sayfadan kaldır
  document.body.removeChild(input);

  // showCopyAlert fonksiyonunu çağır
  showCopyAlert(id);
}

// Kopyalama işleminden sonra uyarı mesajı gösteren fonksiyon
function showCopyAlert(id) {
  // elementini seç
  let codeElement = document.getElementById(id);
  // Bir span oluştur
  let span = document.createElement('span');

  // Spana "Kopyalandı" metnini ekle
  span.textContent = 'Kopyalandı';
  // Spana bir stil uygula
  span.style.color = 'green';
  span.style.fontWeight = 'bold';
  span.style.marginLeft = '10px';

  // Spanı elementinin yanına ekle
  codeElement.parentNode.insertBefore(span, codeElement.nextSibling.nextSibling);

  // Bir süre sonra spanı kaldır
  setTimeout(function () {
    span.remove();
  }, 1000);
}

// Sayfa yüklendiğinde createCopyButtons fonksiyonunu çağır
window.addEventListener('load', createCopyButtons);